1

2

3

4

5


Guy-René Doumayrou, Evocations de l'esprit des lieux, Centre International de documentation Occitane, Beziers 1987.

Hij heeft een uitvoerig onderzoek gedaan naar de relatie tussen plaatsen en de franse geschiedenis en folklore, mythen, sagen en legenden, en ook kosmische, geometrische, geografische en geomorfologische verschijnselen.

Zijn boek, besteedt aandacht aan heel uiteenlopende zaken als zwarte madonna's, de tempeliers, de griekse godenwereld, etc. Daarnaast spelen toponiemen en etymologie een belangrijke rol.

De plaatsen die hij noemt verbindt hij met allerlei betekenissen, die bij elkaar een collectief geheugen zou kunnen worden genoemd, zoals dat gevormd is bij de ontstaansgeschiedenis van Europa, en die van frankrijk in het bijzonder.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar zijn boek. Wij volstaan hier met een aantal voorbeelden ter illustratie zijn van zijn zienswijze.

 

De sterrenweg.
De pelgrimsroute naar Santiago de Compostelle, blijkt onderdeel van een grotere Sterrenweg. De toponiemen verwijzen naar religieuze symboliek. Nice, Nicée, Nysse is een referentie naar de godin Niké (overwinning), Epiphaneia betekent openbaring en Victorial als zegevieren. (afb.1)

Ile de Sein, oorspronkelijk druïdenplek, ook midden van een kring, binnenste, boezem, hart. Compostella, is compo=campo betekent veld, stella is ster. (afb.2)

Het dubbele noorden van Montserrat. De betekenis is niet heel duidelijk, de NZ-lijn valt niet samen met de 0-meridiaan, en de lijn Barcelona-Stonehenge en verder, is evenmin exact noordelijk, maar wel een verbindingslijn tussen een aantal opmerkelijke "vroege" plekken. (afb.3)

Montserrat, een verwijzing naar Serra de Estrella, = begin van de ketting, sterrenband.
Lluchmajor, het grote licht Lordat, (afb.11)
Lyon, lugdunum, licht van de zon.
Montsegur, berg der veiligheid,
Penne d'Albi, penne is keltisch voor hoofd.
Pierrefourgue, pierre fourchue, steen waar twee wegen vertrekken.
Roquefixiade, roque fissade, gespleten rots


6

7

8

9


10

11

12
 

Parc Regional de la Brenne.
Het dubbele noorden, met daarbij de vermelding van La Brenne. (afb.4)
Een exacte NZ-lijn, meridiaan, en daarvan afwijkende lijn, misschien de magnetische noordpool, mogelijk die uit de prehistorie. (?) La Brenne wordt genoemd als het belangrijkste centrum, de onpeilbare diepte, daar waar het altijd donker is, het ultieme punt, de drempel van het hiernamaals.
Zie voor Lordat afb.11.

Gallische driehoek (afb.5), met als centrum L'Etang du Bois-Secret, gelegen in het "Parc Regional de la Brenne", een gebied van zo'n 35 km in het vierkant, bestaande uit meren en bossen. De lijn Holy Island-Planes snijdt de lijn Syren-Serra de Estrella, die via Saintes loopt, en de lijn Ile de Sein-Delphi in het merengebied La Brenne. Zie voor Planes ill. 12. Doumayrou beschouwt het Etang du Bois Secret als belangrijk centrum. Dit Etang is op een detailkaart te vinden, uit onderzoek ter plekke bleek dat er geen naamborden in de nabije omgeving te vinden zijn en dat alle toegangswegen privé-terrein zijn. (afb.6,7,8,9)

(afb.8,9, foto's: Klaas de Jonge, 2006, www.wichelen.nl )

       
Axe des rogations
(afb.10)

Op de breedte van 43 graden, gelden de aangegeven getallen.
Op 11 mei en 1 augustus is de plek van de zonsopgang en ondergang aangegeven, en daarmee de richting van de Axe des rogations, wat verwijst naar de (vroeg)christelijke gebruiken van processies en gebedsbijeenkomsten bedoeld om een goede oogst te verkrijgen, drie dagen voor hemelvaart.

De richting van de processie speelt daarin een belangrijke rol. Dit gebruik gaat terug tot een Romeins feest, (Robigalia) waarbij vanuit Rome een processie werd gehouden naar een plek buiten de stad, waar een hond en een schaap werden geofferd om het graan te beschermen tegen aantasting door ziektes.(robigo is meeldauw).
De Axe des Rogations wordt ook wel "Weg van de draak" genoemd. Zij vormen twee zijkanten van een zevenhoek, oost-west gericht.

Het kasteel van Lordat. (afb.11)

De naam is afgeleid van Auri Dator, betekent "zij die goud geeft", l'or is frans voor goud.

De driehoekige kapel van Planes, (afb.12) met de 7 assen.
Planes is afgeleid van plan/planum maar kan ook verwijzen naar "planeten".

< terug