1


2


3a

3b


Denis Boudaille
, Rennes le chateau, clé du méridien magique?
Editions Jérome Vincent, Nantes 1989.

"Een cirkel met als middelpunt Lussat, in het departement Creuse.
Lussat ligt exact op de Parijse 0-meridiaan. De straal van de cirkel wordt bepaald door de afstand tot Rennes les Bains, de buurgemeente van Rennes-le-Chateau en op de cirkel liggen vervolgens: alle “Sion” locaties in Frankrijk en Zwitserland en alle “Rennes” locaties van de zeshoek (Frankrijk is als zeshoek te beschouwen), eveneens Redon dat dezelfde naamsoorsprong heeft. (afb.1,2)

afb.3a,
overzichtskaart links
afb.3b,
overzichtskaart rechts

Lussat is een anagram van saluts (vertaling o.a. wees gegroet). Lus komt van Lux (licht), maar ook van Luz, de geheimzinnige, onderaardse stad, en van het kosmisch oog van Geb, waar volgens de Egyptische overlevering de wereld ontstond".

Boudaille verwijst in zijn boek "Rennes le chateau, clé du méridien magique?" naar Jean Circare. In zijn onderbouwing van het bestaan van de cirkel spelen toponiemen een grote rol, bijv. Sion (ZW frankrijk) wordt in verband gebracht met: Roussillon, roux sillon en roue sion. Roux betekent rossig / roodbruin, sillon is streep en spoor. Roue is rad/wiel, maar ook een rond stuk laken dat de joden in de middeleeuwen moesten dragen: de jodenlap. Sion is één van de bergen waaromheen Jeruzalem is gebouwd. Sion in frankrijk is etymologisch verwant met saintois-segetes wat moisson=oogst betekent.

Een noord-zuid lijn (meridiaan) wordt ook wel een "ligne rose" genoemd, ook de
0-meridiaan
van Parijs wordt daar volgens Boudaille mee aangeduid.

In verband met zijn cirkel stelt Boudaille: Giromagny betekent grand cercle (grote cirkel), Pertuis betekent la porte (toegang), in dit geval tot de cirkel, Port St. Louis, de monding van de rhône, wordt ook wel la fleuve de la rose genoemd."

 

Onze vergelijkende analyse van de Cirkels van J. Circare en D. Boudaille.
(klik hier)