Midden- en Verre Oosten

Er zijn in het Midden- en Verre oosten nogal wat locaties die in de Graalcontext een rol spelen. Opvallend daarbij is het gegeven dat vanaf de vroegste tijden allerlei oeroude mythen en sagen, religieuze en filosofische inzichten, die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de Graallegendes zoals wij die nu kennen, uit het Oosten afkomstig waren.

Tegelijkertijd zien we dat in Europa, in de middeleeuwen de zich ontwikkelende graallegenden weer terug gaan naar naar het Midden-Oosten, waarbij allerlei plaatsen die van belang waren voor de Christelijke wereld, ook een plaats in de graalverhalen kregen. Er was sprake van een wisselwerking van Arabische en Oosterse culturen en die van het Westen.

Onderstaande lijst bevat plaatsen -in diverse regio's- die mogelijkerwijs een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Graalverhalen en de daarbij behorende Graalburchtlocaties.
Het gaat hier om plekken met heel verschillende eigenschappen. Er zijn burchten waar de Graal mogelijk is bewaard, andere hebben gediend als voorbeeld om in de verhalen te gebruiken, of hebben een meer symbolische betekenis gekregen omdat ze belangrijk waren op de reis die de Graal gemaakt zou hebben naar het westen. Daarbij geven we een aantal locaties aan die minder direct gerelateerd zijn aan de Graal, maar een belangrijke rol speelden in het wederzijdse handelsverkeer (vanaf de  oudheid) , de pelgrimages en de kruistochten. Het ligt voor de hand dat ook deze plaatsen betrokken werden in de Graalverhalen.

In het huidige Israel

- de berg in de Sinai = Terre de Salvaesche,
- de berg Moria, (Jeruzalem werd beschouwd als het centrum van de christelijke wereld (axis mundi).
(zie ook bij Ierland de omphalos = Uisnech!)
- de berg Golgotha
- Saraz (Sarras, Sahr-Azzah = Gaza) ligt aan de middellandsche zeekust. De erfgenaam van Jozef van Arimathea was bisschop Josephes van Saraz (zie ook bij Ethiopië, hieronder)Het St. Katharina klooster in de Sinaï.Atlit: Chastel pèlerin, gebouwd door de Tempeliers 1217/18, aan de kust tussen Haifa en Caesarea, en als laatste opgegeven in 1291.
Op de afbeelding: Plattegrond en doorsnede van het kasteel. *)

De hoogvlaktes van Ethiopië

Rudolf Meyer beschrijft Sarras, een stad gelegen aan de Nijl in Nubië, het vroegere Ethiopië, ook wel "Morenland" genoemd. Aan de overzijde van de Rode Zee lag het koninkrijk Saba (het huidige Jemen). De Ethiopiers waren de wachters van de oeroude zonnemysteriën afkomstig uit Saba.
Deze regio speelt een rol in de Graalverhalen, waarin Gamuret, de vader van Parzifal, een zoon Feirefiz had uit zijn verbindtenis met Balakane, koningin van het Morenland. Gamuret vertegenwoordigde de oosterse (Feirefiz) en de westerse (Parzifal) denkwereld.

Er is ook sprake van het schip van Salomon waarmee Galahad, Bors en Parzifal naar Sarras varen, in een ander verhaal komt Jozef van Arimathea per schip naar Sarras. De exacte ligging van Saras hebben wij nog niet kunnen vaststellen.

In JordaniëMontreal: gebouwd door Koning Boudewijn I van Jeruzalem om het Frankisch gezag te vestigen in Trans-Jordanië en om de belangrijke karavaanroutes van Damascus naar Egypte of de Rode Zee te controleren. *)Petra, de al eeuwenoude hoofdstad van de Nabateeërs en later domein van bedoeïenen, dankt zijn bekendheid bij een wat groter publiek aan de film Indiana Jones and the last Crusade, van Steven Spielberg en George Lucas.

In de film jagen acteur Harrison Ford en gevolg hun paarden door het keteldal van Petra op zoek naar de heilige graal.
Zij zien aan het einde van de kloof de Khaznah opdoemen.

In Syrië

Crac des Chevaliers: De hospitaalridders kregen deze burcht in hun bezit in 1144, en voerden uitgebreide reparatie- en uitbreidigswerken uit.
De burcht viel in 1271. *)

In voormalig Perzië (Iran / Irak / Azerbeidjan)Takt-i-Taqdis, (=Takht-i-Suleiman, ook wel Shiz in Azerbeidjan genoemd, de stad van het vuur der koningen), is de geboorteplaats van Zarathoestra, en ook de heiligste plaats van het Zoroastrisme (de religieuze leer van Zarathoestra).

De koning Chosroes II veroverde Jeruzalem en nam veel heilige relikwieën mee, met daarbij waarschijnlijk ook de Graal. In 629 vernietigde de Byzantijnse keizer Heraclius Takt en nam de relieken mee naar zijn hoofdstad. Deze stad werd later weer ingenomen door de kruisridders die daarmee in het bezit kwamen van de relieken en ook misschien de Graal....- de vesting van de Manichëers Ruh-i-Sal-Shawadeha.

Het paleis van Ardaschir (Firuzabad).

de Heilige Berg van de Perzen, Kûh-i-Khwadja bij het Hamun meer.

De burcht van Sis, bij Kozan.
Gebouwd c.1190, de zetel van de Armeense patriarch vanaf 1292. *)

Yilan kale: belangrijkste versterkte burcht van de Armeense heersers (eerste helft dertiende eeuw), gelegen boven de Priamus rivier en uitkijkend over de vlakte van Adana. *)

In Pakistan

Takht-i-Solaiman, De troon van Salomo.