in europa en midden- en verre oosten


Inleiding

Er zijn vele soorten Graalliteratuur ontstaan in de loop der eeuwen.
De teksten waarin de zoektocht naar de Graal een belangrijke rol speelt zijn veelal onderdeel van de verhalen over (Koning) Arthur.
In verschillende talen, oude, niet meer bestaande talen, in uiteenlopende vertalingen en interpretaties (om allerlei redenen) zijn deze verhalen sinds eeuwen in omloop.

De verhalen volgen ongeveer eenzelfde verhaallijn maar verschillen van elkaar in stilistisch, poëtisch, mythisch en mystiek opzicht. Iedere keer opnieuw getoonzet, geïnterpreteerd, met elkaar vermengd en vertaald.
De vraag is hoe exact, hoe waar, hoe feitelijk juist zijn al die verhalen, en is er nog iets van terug te vinden.

Het waren de in meerderheid ongeletterde troubadours en de verhalenvertellers die van kasteel naar kasteel trokken, meestal in dienst van een Heer of een Dame die over meerdere kastelen (of leenheren met kastelen) beschikte die daardoor zelf ook wisselden van locatie.

De verhalen en liederen waren een mix van mythen en legenden, vermengd met interpretaties van toen geldende maatschappelijke, politieke en religieuze kwesties.

Van groot belang zijn de kruistochten geweest, waardoor het contact met de islamitische wereld tot stand kwam. De cultuur van het Midden-Oosten stond op een aanzienlijk hoger peil dan die van het Westen. Daardoor kreeg de westerse cultuur allerlei nieuwe impulsen.

Pas in de middeleeuwen, o.a. bij Wolfram van Eschenbach, heeft de graal zijn eigenlijke betekenis gekregen. Die verhalen over de Graal blijken zich vaak af te spelen in een echte of verzonnen setting, waarbij rijkelijk werd geput uit de veel oudere mythische literatuur. Allerlei gegevens over omstandigheden en locaties kregen daardoor een aangepaste betekenis.

Na de middeleeuwen blijft het lang stil rond de Graal, pas in de negentiende eeuw komt er een hernieuwde belangstelling, die tot in onze tijd voortduurt. In hoofdstuk Graalliteratuur wordt daar uitgebreid op ingegaan.

Landen en streken waar de diverse verhalen zich afspelen zijn Ierland, Schotland, Wales, Bretagne, Duitsland, het Pyreneëngebied, Spanje, het Midden-Oosten (Palestina, Perzië), tot en met India, voornamelijk tussen de zesde en twaalfde eeuw.

De Graal. (wandschildering Neu Schwanstein) klik op afb.