in europa en midden- en verre oostenDe Graal

De Graal wordt op de meest uiteenlopende manieren beschreven:


- Als mystiek geladen ruimtesteen,
- een kosmisch ei,
- een door koning Salomon geschreven boek,
- een kabbalistische trance,
- de bron van de eeuwige jeugd,
- een Perzische parel,
- het oog van de Egyptische god Thoth,
- een brouwsel van de Ierse godin Dagda,
- een manifestatie van de Axis Mundi: het middelpunt van de wereld,
- de philosopher’s stone, de lapis exillis als een alchemistische variant.
- de beker waaruit Jezus dronk tijdens het Laatste Avondmaal,
- de beker waarin het bloed van Jezus is opgevangen,
- een onuitputtelijke bron van eten en drinken,
- een esoterische zinspeling op de maagd Maria,
- de kelk die het bloed van Jezus bevat, betekent ook dat Maria Magdalena
  het koninklijk bloed, de nakomelingen van Jezus met zich draagt.
- een metafoor voor het menselijk lichaam dat de Heilige Geest bevat,
- de wens van het Paradijs,
- een archetypisch symbool uit het collectief onbewuste,
- een oersymbool voor het vrouwelijke, het vruchtbare..…
- een symbool voor de verloren godin, betekent het heilige vrouwelijke.
- een concrete manifestatie van de Genade Gods op aarde.Uitsluitend speciaal daarvoor bevoegde personen kunnen in het diepste geheim en alleen in uitzonderlijke gevallen, zonder er ruchtbaarheid aan te geven, in contact komen met de Graal, een bron van weldoende krachten en van onvoorstelbare heiligheid die het magisch denken bevorderd.

In de vele versies van het graalverhaal is echter niemand in staat om exact te formuleren wat de Graal in feite is, het blijkt een onderwerp van uiteenlopende speculatieve veronderstellingen.

Galahad, Perceval en Bors bereiken de Graal. Manuscriptillustratie uit: Messire Lancelot du Lac. Frankrijk 15e eeuw.


Galahad, Perceval en Bors ontmoeten elkaar voor de laatste keer bij de tafel met de graal. Frankrijk 13e eeuw.