Protagonisten

De protagonisten op zoek naar de Graal in de vele verhalen zijn allen ridders van de Ronde Tafel aan het hof van Koning Arthur. Ze gaan meestal alleen, een enkele maal met z’n tweëen of drieëen op zoek.

In diverse verhalen zijn voorbeelden te vinden van het verschijnen en weer verdwijnen van de Heilige Graal temidden van Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel.

Opvallend is dat in de vele verhalen de familierelaties van de hoofdpersonen nogal verschillend worden beschreven.

De belangrijkste personen :

- Arthur (ook Arthwyr, Arthwys, Arthruis, Arthmael, Armel)
- Parsifal (ook Parsivale- Percheval - Perceval - Peredur - Perlesvaus - 
  Perchevael)
- Gawein (ook Gawain - Gauvain - Gayain - Walganus - Walewein - 
  Walgainus - Walwein - Gwalchmai, betekenis: hawk of may)
- Galahad (ook Galaät - Galahaut - Galehols - Galeheut - Gwalchaved,
  betekenis: hawk of summer)
- Lancelot  (ook Lantsloot - Lanceloet - Llwch Wyddel - Llwch Llawinawg,  
  betekenis: lord of the lake)
- Bors (ook Bohort…………)
- Feirefiz ….. 

 

  Stamboom Graalfamilies. (klik op afb.)


Men vertrekt vanuit het hof van Koning Arthur op zoek naar de Graal.
Het hof wordt Camelot (ook Karmeloot) genoemd in de eerste Graalverhalen. Camelot vindt zijn oorsprong in het Keltische Camu lot, dat "licht gebogen" betekent.
Wolfram von Eschenbach noemt in Parzifal het kasteel van Koning Arthur Caridöl of Karidoel.
Komt ook (bij andere vertellers) voor onder de namen van Cardoel - Carduel - Kamaloot - Kardeloet.

Galahad wordt binnengeleid door de monnik met de witte pij en voegt zich bij de ridders van deTafelronde. Frans 12e eeuw

(klik op afb. voor vergroting)