in europa en midden- en verre oostenDe Graalburcht

De Graalburcht wordt op de meest uiteenlopende manieren beschreven, als  Graalburcht, als Wonderburcht en soms als Graaltempel.

De Graalburcht wordt gezien als een vrije schepping van de fantasie, een symbool, een fictief landschap, een niet op enige kaart ingetekend locatie.
Er moet kennelijk toch een voorbeeld zijn, hoe meer torens hoe meer Graalburcht. Verder als een oeroud inspiratiecentrum dat zijn hoofdwerkzaamheid heeft afgestaan aan het centrum van de Heilige Graal, als een esoterisch centrum, ook als het Purgatorium, de louteringsplaats voor de ziel.
Het bezit de status van bovenaards, brengt in vervoering en leidt naar het Paradijs.

De Graalburcht werd bij Chrétien de Troyes nog niet benoemd. Later, in de Perlesvaus (1190-1212) kwamen al meerder namen voor: Edein, Chastel Mortel, Chastiax de Joie en Chastiax des Armes. (Bijvoorbeeld Perceval’s oom die het kasteel Chastel Morte of Chastel Marte, in het verhaal een Graalkasteel, in bezit heeft genomen, wordt bestreden en gedood).

Door de vele vertalingen en toponymische en etymologische interpretaties heeft de Graalburcht namen gekregen zoals: Munsalvaesche - Munsalwäsche - Mounsalvage - Montsalvat - Mountsalvatge - Corbenic - Corbénic – Corberic - Corbière - Corbenit - Carbonek - Carduel - Cardueil.

De ligging van de Graalburcht wordt als volgt beschreven: bij voorkeur op een bergtop, in de buurt van water, ergens aan een rivier, een meer of bij de zee of een eiland, er is veel bos in de omgeving.
De omgeving heet vaak Terre de Salvaesche, Salvaterre, Corbenit of Corlenot.

De burcht is niet volledig onbereikbaar voor stervelingen, de burcht kan als een fata morgana verdwijnen, de weg ernaartoe kan zoekraken of is huiveringwekkend en gevaarlijk, anders gezegd het is moeilijk maar niet onmogelijk om de Graalburcht te vinden en binnen te komen. En dan zijn er nog de Templeisen, de Tempeliers (de handhavers van de orde en de beschermers van de Graal) die de burcht bewaken.

De relatie Graalburcht – Wonderburcht.

De Graalburcht is behalve een reële burcht ook symbool van de geestelijke, spirituele of esoterische zoektocht waarbij Parzifal als Gawains geestelijke "ik" de hoofdpersoon is.
De Wonderburcht symboliseert de zoektocht waarbij de hoofse liefde, de ridderlijkheid en het aardse een grote rol spelen met als hoofdpersoon Parzifals aardse alter ego, Gawain. In ieder verhaal gaat de protagonist op zoek naar de Graal. Afhankelijk van zijn karakter of van zijn psychologische, ideële en geestelijke uitgangspunt om de zoektocht naar de Graal te willen volbrengen, bevindt deze zich in de Graalburcht of in de Wonderburcht.

De burchten blijken afhankelijk van het verhaal onderling inwisselbaar te zijn. De Wonderburcht heeft vaak de naam Schatel Merveil, Schastel Merveile, etc.  De Graaltempel is een andere benaming voor de Graalburcht of voor een ruimte in een Graalburcht, waar zich de Graal bevindt. Deze plek, waar de Graalrituelen plaatsvinden wordt de tempel genoemd.

Enkele voorbeelden:

De miniatuur illustreert een episode in het verhaal waarin een vrouw Lancelot naar de Graalburcht Corbenic stuurt. Lancelot zal de Graal niet kunnen vinden door zijn overspelige relatie met Koningin Guinevere. Zijn zoon Galahad zal de heilige queeste uiteindelijk volbrengen.

Uit: Le second volume de Lancelot du Lac, Paris, Antoine Vérard, 1494.
Lancelot arriveert bij de Graalburcht Corbenic, en doodt daar een vuurspuwende draak. De Graalkoning heet hem welkom, tijdens de maaltijd verschijnt de Graal. Lancelot wordt bedwelmd en in de veronderstelling dat hij bij Guinevere ligt, verwekt hij Galahad bij de dochter van de Graalkoning.

UIt: Le second volume de Lancelot du Lac, Paris, Antoine Vérard, 1494.
 

"Die Gralsburg", tekening van Julius Diez voor het tijdschrift Die Jugend (München)1925.
De Burgundenburcht in Worms uit Fritz Lang's film
"Die Nibelungen, deel 1", 1922-1924, was zijn inspiratiebron.

Het kasteel doet denken aan de beschrijving van de Graaltempel in Albrecht’s De jonge Titurel. Deze tempel was gebouwd door de eerste graalkoning Titurel. Werktekeningen en bouwmaterialen werden door de Graal zelf verschaft. De tempel met de hoge muren is gebouwd in een cirkel, de centrale hal is bedekt door een grote gouden koepel, omgeven door vele spitsen. De koepel wordt gedragen door zuilen. De architect Sulpiz Boisserée tekende in 1835 een op Albrecht gebaseerde reconstructie van Wolfram’s Graaltempel. Holtz interpreteerde de Graaltempel als het binnenste deel van de Graalburcht beschermd door hoge muren.
Uit: Wolfram von Eschenbach, Parzival, calligraphy en illustraties. Johann Holtz, Flensburg, eerste helft 20 e eeuw.

"Daar is Camelot! De uitgelaten reizigers worden stil als ze deze monumentale ridderlijkheid zien. Hier staat het paleis, verguld door de ondergaande zon. Gebouwd door de grote magiër Merlijn, die voorspeld heeft dat het slot zal verdwijnen als de hebzucht triomfeert over de eer."
Uit: Prins Valiant, deel 27, De speurtocht naar de Heilige Graal door Harold R. Forster, 1959
 


Klik op afbeelding.
Uit: De Rode Ridder, deel 155: Montsalvat en deel 156:
De Graalkoning. (Willy Vandersteen)

Lancelot bereikte na veel vasten en bidden de graalburcht. Als zondaar kon hij niet naar binnen, maar wel kreeg hij een visioen. Toen hij te dichtbij kwam, werd hij door vlammen getroffen en bleef hij 24 dagen versuft.
E. Burne-Jones, olieverf, 1870.

(klik op afb. voor vergroting)

Ontwerp van de graaltempel binnenin een gebergte, door Inigo Jones, 1610.


1


2


3

afb.1,2. Sulpiz Boisserée, Ontwerpen  Graaltempel, 1834
afb. 3. Lars Ivar Ringbom,
Ontwerp voor de Takht-i-Taqdis (Takht-e-Suleiman) als centrum van de wereld.(1951)