Protagonisten

1

2

3

4

5

6

7

1. Burgundenkoning Gunther is getrouwd met Brünhilde. In het lied een zwakke persoonlijkheid. Historisch vergelijkbaar met Burgundenkoning Gundahar (begin 5e eeuw in Worms). In 437 door een hunnenkoning (vazal van Atilla) verpletterend verslagen.

2. Brünhilde, van oorsprong een Walküre, met magische en bovenmenselijke krachten. Figuur uit de Edda, die in het Nibelungenlied de funktie van koningin krijgt. In het lied wordt ze koningin der Burgunden door haar huwelijk met Gunther. Historisch vergelijkbaar met de dochter van koning Athanagild (Westgoten) en getrouwd met Sigibert I (Austrasië).

3. Kriemhilde, zuster van koning Gunther, trouwt met Siegfried. Na de moord op Siegfried neemt ze jaren later wraak op de Burgunden (Nibelungen). Historisch vergelijkbaar met Fredegund getrouwd met Chilperich, koning van Neustrië.

4. Koning Etzel. Tweede echtgenoot van Kriemhilde, in het lied een argeloze figuur. Historisch vergelijkbaar met de hunnenkoning Atilla (regeerde van 433 tot 453). Hij vertoont echter ook wezenskenmerken van koning Stephan I van Hongarije (gekroond in 1000; in 1083 heilig verklaard) die in Esztergom resideerde.

5. Siegfried, vermoord door Hagen, is een archetype, een mythische figuur met bovenmenselijke krachten. Overgenomen uit de Edda (Sigurd). De ideale figuur uit de Stauferzeit (de tijd der riddergeslachten omstreeks 1200, met o.a. Frederik Barbarossa). Eerste echtgenoot van Kriemhilde. Historisch vergelijkbaar met de Merovingische koning Sigibert I (Austrasië). Een mogelijk andere overeenkomst: Arminius (Hermann der Cherusker), die in 9 na Chr. de 3 Romeinse legioenen (onder leiding van Varus) een definitieve nederlaag toebracht.

Siegfried doodde ooit een draak en doordat hij in aanraking kwam met het bloed van de draak kon hij de taal der vogels verstaan. Op aanraden van een vogeltje nam hij een bad in het nog verse drakenbloed. Dat maakte hem onkwetsbaar. Daarbij lette hij niet op een linde blad dat naar beneden dwarrelde en op zijn bezwete rug kleefde; op die plek bleef hij kwetsbaar. Uit het drakenhol nam hij van de aanwezige Nibelungenschat een tarnhelm en een ring mee. Siegfried, de held in het verhaal, bezit een zelf gesmeed zwaard, Nothung, dat zo scherp is dat het aambeeld waarop het gesmeed is gekliefd werd.

6. Hagen von Tronje, ridder in dienst van Koning Gunther, moordenaar van Siegfried. Rover van de Nibelungenschat. Historisch vergelijkbaar met de hofmeier (leider van de hofhouding) van de Merovingische koningen, die vooral politiek behendig moest zijn.

7. Rüdiger von Bechelaren, de trouwe markgraaf, wordt vanaf de 10e eeuw in verschillende kronieken vermeld. Raadgever van Kriemhilde en een belangrijke vazal van Etzel.Bisschop Pilgrim van Passau. De auteur, werkzaam aan het hof van Passau eert zijn bisschop door hem op te voeren als oom van Kriemhilde en Gunther. In Wenen zegent hij het huwelijk tussen Kriemhilde en Hunnenkoning Etzel in. Historisch vergelijkbaar met bisschop Wolfger von Erla van Passau.

Afbeeldingen uit: Die Nibelungen, Fritz Lang. (zie bij Bibliografie en Verwijzingen)