Bibliografie en Bronnen

Das Nibelungenlied. Middel-hoogduitse tekst.
S. Fischer Verlag, Gmbh Frankfurt / Main. 2008

Die Spur des Sängers, Walter Hansen.
Met een routebeschrijving met kaarten en foto's langs alle plekken die in het Nibelungenlied worden genoemd.
Gustav Lübbe Verlag Bergisch Gladbach 1987

Wo Siegfried starb und Kriemhild liebte, Die Schauplätze des Nibelungenliedes, Walter Hansen.
Een verbeterde uitgave met routebeschrijving en kleurenfotoos langs alle plekken.
Deutscher Taschenbuch Verlag München 2004

Auf den Spuren eines sagenhaften Volkes, Helmut Berndt. Een grondig onderzoek naar de historische bronnen en een routebeschrijving met kaarten en foto's, langs alle plekken die in het Nibelungenlied worden genoemd. Bastei Lübbe Verlag Bergisch Gladbach 1997

Das Nibelungenlied in den Augen der Künstler vom Mittelalter bis zum Gegenwart. Tentoonstellingscatalogus, samenstelling Jörg Kastner (een kritische visie). Passavia Universitätsverlag Passau 1986

Die Nibelungen, Bilder von Liebe, Verrat und Untergang.
Tentoonstellingscatalogus, veel kunst, inhoudelijke informatie, en historische verbanden. Samenstelling Wolfgang Storch,
Prestel Verlag München 1987

1. Die Nibelungen, Decla-UFA film 1923-24 
2. Die Nibelungen, gerestaureerd en met geluid, 2005.
-- (klik op de afbeeldingen)

Grimmige Gesänge, Politik und Legende im Nibelungenlied, Kurt Mayer. TV film met geschiedenis, plekken, filmfragmenten, interviews, ORF EPO-film Graz/Wien 1990