Nescio en de kolonie Tames

Jan de Wilde heeft zich de jaren daarna ingespannen om het landje te behouden, wist in juli 1907 de percelen van zijn werkgever te kopen en zette er een nieuw houten huisje op.
Na de dood van Jan de Wilde liet zijn broer Henny op het landje een huis bouwen dat Tamesoord werd genoemd. Omstreeks 1913 gingen hij en zijn vrouw er wonen. In de 30er jaren verhuisde het gezin met 3 kinderen naar de Linnaeushof in Amsterdam.De locatie van Tames in 2005


Na een grondig onderzoek in literatuur, gemeentelijke archieven en kadaster is de locatie van het akkerlandje van weleer getraceerd en geregistreerd en op de kaart hierboven als een lichtblauw trapeziumvormig vlak aangegeven. Het is na verkaveling bebouwd en particulier bezit zoals ook de nabije omgeving.

De kaartnummers corresponderen met de foto's hierboven.


Klik hier voor een overzicht van de gevonden relevante kaarten, documenten en tekstmateriaal.