Les Centres de la France

naar overzichtskaart centrumlokaties
Kunstgeografisch interessant zijn al die locaties in Frankrijk waarvan men meent dat dáár het centrum van Frankrijk te vinden is, met de daarbij behorende discussies tussen de betreffende "communes" over de aangevoerde argumenten en de historie, maar vooral ook door de gevarieerde zichtbare getuigenissen die we hier laten zien.

Alle centrumlocaties zijn gedocumenteerd en gefotografeerd (klik op "overzichtskaart").

Uitgebreide informatie over de gebruikte meet- en rekenmethodes en de achterliggende zienswijzen, samen met de vragen die ons onderzoek heeft opgeleverd, is te vinden onder "beschrijving".

juli 2003/januari 2004.
Jan Zeven en Ed Wertwijn.

Met dank aan Koos Tenger en
Mariane Camille (franse teksten)