<

Les centres de la France
 

 

Aan de A71 bevindt zich ter hoogte van Farges-Allichamps de parkeerplaats "Aire du  Centre de la France", waar getankt en gegeten kan worden. In 1992 was daar in het paviljoen een kleine expositie te bekijken met teksten, plattegronden en foto’s van de verschillende locaties waarvan men meende dat daar het "Centre de la France" zich zou moeten bevinden. Verkrijgbaar was een brochure getiteld: "Le Centre de la France, mais quel Centre?" (klik). Inmiddels heeft de expositie plaatsgemaakt voor commerciële activiteiten.

  Het "Centre de la France", is waarlijk een onderwerp dat de fransen nog steeds bezighoudt. Verschillende gemeenten betwisten elkaar het recht op de toewijzing "Centre de la France". Maar, noch de onderlinge twist, noch de onwrikbaar ingenomen posities zullen het debat beslissen.

Frankrijk zal steeds op zoek blijven naar haar Centrum.
Dat centrum moet in ieder geval in het midden van Frankrijk liggen, laat dat duidelijk zijn.
Maar waar precies?
 

  Om daar meer over te weten is het nodig om naar de indeling van Frankrijk te kijken. Frankrijk bestaat uit 22 Régions, ieder onderverdeeld in genummerde Departementen (franse autonummerborden vermelden altijd dit getal).

Eén van deze Régions is het eiland Corsica, de overigen vormen het vasteland van Frankrijk en om het er niet gemakkelijker op te maken blijkt er ook een  
Région “Centre” te zijn.
Dit Région "Centre"  bestaat uit 6 Departementen, Cher 18, Eure-et-Loire 28, Indre 36, Indre-et-Loire 37, Loir-et-Cher 41 en Loiret 45.

Bovendien maakt dit
"Centre" deel uit van "Les Régions du Centre de la France", bestaande uit 4 Régions, Auvergne, Bourgogne, Centre en Limousin.
Kortom een nogal groot gebied, dat "Centre de la France".

En om deze kwestie nog wat gecompliceerder te maken, is er ook nog zoiets als
"Le Coeur de la France", het hart van Frankrijk.

Er bestaat een "Communauté de communes du Coeur de France", een aantal gemeenten die samen een district vormen dat deze naam draagt.
Deze gemeenten zijn deel van het Departement Cher.
Drie gemeenten presenteren zichzelf nadrukkelijk als het
"Centre de la France", onderbouwd met eigen argumenten: Bruère-Allichamps, Saulzais-le-Potier en Vesdun.

Sinds 1986 blijken echter in de Auvergne, in het Departement Allier (dat overigens grenst aan het Departement Cher) nieuwe metingen er toe hebben geleid dat de gemeenten
Chazemais, Nassigny en Vallon-en-Sully eveneens een het predicaat  "Centre de la France" voeren.
 


Hoe is dat mogelijk?

Dat alles heeft te maken met het tijdstip wanneer en de wijze waarop er gemeten is. Daarom in het kort de meetgeschiedenis van Frankrijk: Vanaf 1669 worden de driehoeksmetingen (les Triangulations) uitgevoerd om Frankrijk in kaart te brengen. Tevens wordt de Parijse 0-meridiaan uitgezet en tenslotte wordt in 1798 de standaardmeter gedefinieerd. Daarna zijn er door de civiel-ingenieurs/géografen tussen 1802-1871 veel kaarten schaal 1 : 80.000 gemaakt. Vervolgens waren het de militaire ingenieurs die tussen 1871-1940 de "Nouvelle Triangulation de la France" ontwikkelden, en sinds 1940 bestaat het "Institut Géographique National" (IGN) dat nog actief is. Daarnaast is er sinds 1993 het "Réseau Géodesique Français", het Frans Geodetisch netwerk.

Een paar km. westelijk van Farges-Allichamps bevindt zich in het Forêt d'Habert een plek
waar het exacte middelpunt van het franse deel van de nul-meridiaan is aangegeven.
 (Klik hier)
 

Er rijzen nog al wat vragen:
 

- Gaat het om het geodetisch- of het geografisch middelpunt van Frankrijk?
- Betreft de meting alleen het vasteland of is dit inclusief de kusteilanden (1260 stuks)?
- Is Corsica er bij betrokken, en wat is daar het gevolg van?
- In hoeverre is er een verschil is tussen "la France continentale" en "la France metropolitaine"?
- Wat te doen met de zgn
DOM-TOM gebieden (Departements et Térritoires d’Outre Mer), de
   overzeesche gebiedsdelen van Frankrijk:
Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint Pierre en Miquelon
  (DOM), Nouvelle Calédonie, Polynésie fr., Mayotte, de eilanden Wallis en Futuna, Australes fr. en
  Antartiques fr. (TOM)?
  De franse geschiedenis laat zien dat Frankrijk in de verschillende perioden met gebiedsuitbreidingen te
 
 
maken kreeg door oorlogen en het kolonialiseren van overzeesche gebiedsdelen, maar daarnaast ook  
 
delen van haar grondgebied moest inleveren tijdens de diverse oorlogen in WestEuropa.
 

Het berekenen en vaststellen van het Centrum van Frankrijk
hangt af van de definities die gehanteerd worden en die plaatselijk kunnen verschillen.
Dit heeft de vele locaties opgeleverd die wij hier hebben verzameld.


Daarbij is het natuurlijk de vraag of de plek van het centrum, vaak aangeduid door een monument of soms door een eenvoudige plaquette, ook samenvalt met de exacte ingemeten plek.
De verschillende meetmethoden en achterliggende visies zijn terug te vinden in diverse websites. We noemen er een paar.

-Institut Géographique National    (http://www.ign.fr)
-Via Google zoeken met als zoektermen de in de tekst genoemde gemeenten, Centre de la France, etc.

<