De kolonie Walden

Alle geproduceerde goederen waren voor eigen gebruik of werden aan coöperatieve winkels verkocht, dan wel door de bewoners zelf 'met de kar uitgevent'.

Omdat het werk lang niet altijd goed gebeurde, schakelde men na een aantal jaren over op het aantrekken van kolonisten met vakkennis waaraan de kolonie behoefte had. Toch werd er weinig geproduceerd; de grond waarop groenten en graan verbouwd werden was arm en de hypotheeklasten waren hoog.

De bakkerij was het enige onderdeel dat vrijwel onafgebroken goed functioneerde. Hij draaide zo goed dat de verliezen uit de tuinbouw ermee opgevangen konden worden. Evengoed moest Van Eeden zelf regelmatig financieel bijspringen om de kolonie op poten te houden.

Toen in april 1907 zijn winkelcoöperatie 'De Eendracht' failliet ging, zat Van Eeden zelf financieel aan de grond en volgde het faillissement van Walden een paar maanden later, op 25 oktober 1907. (klik hier voor kaart 1911)

De locatie van Walden in 2005

De huidige situatie is drastisch gewijzigd. De nummers op de kaart corresponderen met de foto's in de kolom ernaast.
Het huisje van Truida Evers en het indertijd verplaatste huisje van Van Eeden (1) bestaan nog, maar zijn aan het oog onttrokken. De fabriek van Van Meurs en de villa Cruysbergen zijn gesloopt, een industrieterrein en de Gamma (2) zijn er


voor in de plaats gekomen (onder 1). Het toegangshek naar de renbaan is ongewijzigd gebleven, maar de onverharde weg voert naar een nieuwbouwvilla (3).
Van de renbaan is de vorm te herkennen in het wandelpad
(boven 1), de oorspronkelijke bebouwing ten tijde van Walden aan de Nieuwe ’s Gravelandsche weg is verdwenen, ook daar is een nieuwbouwvilla verrezen (4 en 5).

De kaartnummers corresponderen met de foto's