<

Introductie

Elk van de vier kwartetten uit Four Quartets verwijst naar een bestaande plek. Drie hiervan liggen in Engeland. Dit zijn ‘Burnt Norton’, ‘East Coker’ en ‘Little Gidding’. Eén kwartet, ‘The Dry Salvages’ (1941), verwijst naar drie eilandjes bij Cape Ann in Massachusetts, in het Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika.

Intrigerend is de wijze waarop landschappen en plekken ‘in kaart worden gebracht’, en men kan zich afvragen of deze nu echt zo bijzonder waren of dat Eliot ze bijzonder maakte. En als dit laatste het geval was, gebruikte hij ze dan als opstap naar iets anders en zo ja, wat dan?

Dit project geeft visuele informatie over alle vier de plekken. De informatie over de locaties gelegen in Engeland is gebaseerd op een reis naar deze plekken in 1995. Voorts wordt een aantal mogelijke betekenissen beschreven die deze drie plekken, maar ook de vierde, binnen de context van het gedicht kunnen hebben.

 
  little gidding burnt norton east coker
klik op de gele markeringen voor de locaties in Engeland
klik hier voor de locatie in Amerika