<

Over ‘Four Quartets’

 

'Four Quartets' neemt een belangrijke plaats in binnen de wereldliteratuur. Velen hebben zich door dit gedicht laten inspireren. Maar op zijn beurt liet Eliot zelf zich bij het schrijven van dit gedicht inspireren door andere grote schrijvers en denkers uit de wereldliteratuur. Veel van de passages uit 'Four Quartets' verwijzen direct of indirect naar andere literaire bronnen. Meerdere passages kunnen op verschillende manieren worden geduid.

Zoals de naam al aangeeft, bestaat 'Four Quartets' uit vier kwartetten. Deze zijn geschreven in achtereenvolgens 1935, 1940, 1941 en 1942. Elk van deze kwartetten is genoemd naar een plaats, correspondeert met een van de vier elementen en bestaat uit vijf bewegingen. Elk van de kwartetten staat in principe op zichzelf, maar samen vormen zij een eenheid.

Het streven naar eenheid past bij Eliots denkwijze. De literatuurcriticus M.C. Bradbrook schrijft hierover "He (Eliot) has interpreted the chaos of the world, so that it no longer presents itself as chaotic". Met andere woorden: Eliot combineert en duidt de elementen uit de wereld, uit de chaos, zodanig dat ze niet alleen weer samenhangend lijken, maar sterker nog, een betekenisvolle en logische eenheid vormen.

Lees ook:
voor een toelichting op zijn werk: Bradbrook, M.C., T.S. Eliot, 1951
voor de structuur: Quinn, M.A., York notes on Four Quartets, 1993
voor interpretatie en intertekstualiteit: Servotte, H., T.S. Eliot Four Quartets, 1996

 

 

FOUR QUARTETS

(volledige teksten)
 

 
"Although logos is common to all, most people live as if they had a wisdom of their own." I.p.77.Fr.2
"The way upward and the way downward are the same."  I.p.89.Fr.60

Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker (Herakleitos)

 

 

?

I  Burnt Norton
 

?

II East Cooker
 

?

III  The Dry Salvages
 

?

IV  Little Gidding