Onderzoek naar de grens van Nederland

--

Grenspaal 369

Deze grenspaal bevindt zich officieel, voorbij Retranchement (Zeeuwsvlaanderen), in het Zwin. Door de getijden en hevige storm is de betreffende grenspaal in het verleden vaak verschoven of geheel verdwenen. Het Zwin, een strandgeul, die bij eb gemakkelijk te doorwaden is - niet meer dan enkeldiep - vormt de grens tussen Nederland (Cadzand) en België. Het sluftergebied is Belgisch grondgebied. Onlangs is besloten deze grenspaal een definitieve plek te geven. De paal staat echter niet op de officiële grens, maar net buiten het Zwin op vaste grond.

Het officiële punt ligt in de Noordzee. Het meest westelijke punt van Nederland (op het land) staat grenspaal 360. Het punt bevindt zich aan de oostkant van Sint Anna ter Muiden op de grens met België. De weg N58 kruist de Belgische grens vlak onder dit punt. (Zie kaartjes hieronder, klik voor een vergroting) Noot: Er wordt beweerd dat zowel aan de Belgische als aan de Nederlandse kant van het Zwin een toeristische grenspaal is geplaatst. Dat vraagt om nader onderzoek.

klik op de afb. voor een vergroting

< terug