Onderzoek naar de grens van Nederland

--

Grenspaal 193, tevens grenspaal 1

Markeert het drielandenpunt tussen Duitsland, Nederland en België. Deze paal staat verborgen onder het lover van het aangrenzende bos (Duitsland). De Duits/Belgische grens is aangegeven met grensstenen die, vanuit het zuiden gerekend, oplopen tot Gp 1026, daar stopt deze nummering tot het drielandenpunt is bereikt. Dat is op de kaart te zien, echter na WOI (1918) werden vanaf het drielandenpunt nieuwe grensstenen geplaatst, te beginnen bij nr. 1 aan de oever van de Our. Om deze grens duidelijk te markeren, werden er 1031 geplaatst. De oude grenspaal 193 (uit 1818) bij het drielandenpunt kreeg na 1918 een tweede nummer: 1032. Dat is nu de actuele Gp 193, tevens Gp 1. De 3 grenspalen in dit monumentje bevinden zich niet op het echte drielandenpunt.

Vanaf 1816 tot 1919 was dit punt een vierlandenpunt. Door grensverdragen was Neutraal Moresnet ontstaan, een gebied dat onder gemeenschappelijk Nederlands en Pruisisch bestuur stond. Dit gebied was omstreden omdat er een zinkmijn was gevestigd (zink was in die tijd van groot strategisch belang), wat leidde tot de grensverdragen tussen de regeringen van Pruisen (Duitsland) en de Nederlanden.

">In Kelmis (la Calamine), het voormalige Neutraal Moresnet, bevindt zich het Göhltalmuseum waar de wonderlijke geschiedenis van dit gebied is te zien.klik op de afb. voor een vergroting

< terug