Het Plan van A.F. Goudriaan om het IJ en de Gouwzee af dammen en een daarbij behorend kanaal tussen IJdoorn (Durgerdam) en Marken is maar gedeeltelijk uitgevoerd. Het had een strategische verbinding moeten vormen tussen Amsterdam en de Zuiderzee. De werkzaamheden vingen aan in 1826 en werden in 1828 gestaakt.
De locaties behorend bij Goudriaan's plan, restanten en sporen in het landschap zijn door ons opgezocht en gefotografeerd, tenzij anders vermeld, aan de hand van historisch beeldmateriaal en literatuur.

P.Fekkes
N.Hemelaar
2012