<

Bručre-Allichamps.
De colonne staat op de RN144. De plaquette vermeldt de geschiedenis van deze colonne.