S I Amsterdam, 2 reconstructies.
De internationale Situationisten, Constant's New Babylon en hedendaags Amsterdam.

Sixties Amsterdam.
Twee wandelingen in Amsterdam langs plekken uit de jaren zestig.

Groβe Hamburgerstraβe Berlin als "Ort der Erinnerung".
Een aantal locaties waar de beladen historie op bijzondere wijze zichtbaar is.

Verhelderende plekken in Berlijn.
Vijf markante locaties in Berlijn.

Een middag in de Dada-Warrroom, of de Vergeten Dada-Veldtocht.
De Dada-tournees in Holland, 1923.

Fossa Eugeniana. Het tracé van de Fossa Eugeniana, het in 1626 begonnen maar nooit voltooide kanaal tussen Maas en Rijn.

Het Plan van Goudriaan.
Het plan (1826-'28) van A.F.Goudriaan, restanten en sporen in het landschap.